• ბაქტერიები ჩვენი მეგობრები არიან

    კოპის შექმნ სა და მი რო რგანიზმების აღმოჩ ­ნიდან მრავა ი საუკუ ის განმა ლობაში ითვლე ოდა, რომ აქტ იები ჩვენი ყველა ე დიდი ტრებ არიან სიცოც ლისათვის საშიშ მრავა ი ინფექ იური დაავა დების მიზეზ ხომ ს ორე ბაქტე იებია, რამაც გამოი წვია ს ხვად სხვა პერიო ში პანდე იების განვი არება და უა …

    სრულად
განახლება...
  • თქვენ კალათში პროდუქტები არ არის.