ადენოსინტრიფოსფატ-ინელი / Adenosintriphosphat-Injeel forte 1.1 მლ. ამპ.

კატეგორია:

ᲡᲠᲣᲚᲘ ᲐᲜᲝᲢᲐᲪᲘᲐ

8.00

ადენოსინტრიფოსფატ-ინელი / Adenosintriphosphat-Injeel forte 1.1 მლ. ამპ.

კატეგორია:

დამატებითი ინფორმაცია

8.00

ᲛᲡᲒᲐᲕᲡᲘ ᲞᲠᲝᲓᲣᲥᲪᲘᲐ