ალგირა ზღვა წყალმცენარეების შემცველი ღრმად გამწმენდი ნაკრები 180 გ.

კატეგორია:

ალგირა ზღვა წყალმცენარეების შემცველი ღრმად გამწმენდი ნაკრები

  • კანის ღრმა გამწმენდი ეფექტი შესაძლებელია მიღწეული იქნას მხოლოდ ღრმა ფორების წმენდით. ამის შემდეგ კანს მიეწოდება საჭირო ნივთიერებები.
  • მოცემული ნაკრები შეიცავს წყალმცენარეების ექსტრაქტებს, რომლებიც უზრუნველყოფენ კანის ღრმა ფენების წმენდას და შემდგომ ზრუნვას მისი მდგომარების გაუმჯობესებისთვის.

ᲡᲠᲣᲚᲘ ᲐᲜᲝᲢᲐᲪᲘᲐ

44.74

ალგირა ზღვა წყალმცენარეების შემცველი ღრმად გამწმენდი ნაკრები 180 გ.

კატეგორია:

ალგირა ზღვა წყალმცენარეების შემცველი ღრმად გამწმენდი ნაკრები

  • კანის ღრმა გამწმენდი ეფექტი შესაძლებელია მიღწეული იქნას მხოლოდ ღრმა ფორების წმენდით. ამის შემდეგ კანს მიეწოდება საჭირო ნივთიერებები.
  • მოცემული ნაკრები შეიცავს წყალმცენარეების ექსტრაქტებს, რომლებიც უზრუნველყოფენ კანის ღრმა ფენების წმენდას და შემდგომ ზრუნვას მისი მდგომარების გაუმჯობესებისთვის.

დამატებითი ინფორმაცია

44.74

ᲛᲡᲒᲐᲕᲡᲘ ᲞᲠᲝᲓᲣᲥᲪᲘᲐ