ბარიუმ ოქსალსუცინ ინელი / Baryum oxalsuccinicum-Injeel 1 მლ. ამპ.

კატეგორია:

ᲡᲠᲣᲚᲘ ᲐᲜᲝᲢᲐᲪᲘᲐ

12.10

ბარიუმ ოქსალსუცინ ინელი / Baryum oxalsuccinicum-Injeel 1 მლ. ამპ.

კატეგორია:

დამატებითი ინფორმაცია

12.10

ᲛᲡᲒᲐᲕᲡᲘ ᲞᲠᲝᲓᲣᲥᲪᲘᲐ