ბარიუმ ოქსალსუცინ ინელი / Baryum oxalsuccinicum-Injeel 1 მლ. ამპ.

კატეგორია:

ᲡᲠᲣᲚᲘ ᲐᲜᲝᲢᲐᲪᲘᲐ

11.00

ბარიუმ ოქსალსუცინ ინელი / Baryum oxalsuccinicum-Injeel 1 მლ. ამპ.

კატეგორია:

დამატებითი ინფორმაცია

11.00

ᲛᲡᲒᲐᲕᲡᲘ ᲞᲠᲝᲓᲣᲥᲪᲘᲐ