ბაცილიუმ ჰუმანუმ-ინელი / Bacillium humanum-Injeel 1.1 მლ. ამპ.

კატეგორია:

ᲡᲠᲣᲚᲘ ᲐᲜᲝᲢᲐᲪᲘᲐ

11.00

ბაცილიუმ ჰუმანუმ-ინელი / Bacillium humanum-Injeel 1.1 მლ. ამპ.

კატეგორია:

დამატებითი ინფორმაცია

11.00

ᲛᲡᲒᲐᲕᲡᲘ ᲞᲠᲝᲓᲣᲥᲪᲘᲐ