გლანდულა სუპრარენალის სუის-ინელი / Glandula suprarenalis suis-Injeel 1.1 მლ. ამპ.

კატეგორია:

ᲡᲠᲣᲚᲘ ᲐᲜᲝᲢᲐᲪᲘᲐ

11.00

გლანდულა სუპრარენალის სუის-ინელი / Glandula suprarenalis suis-Injeel 1.1 მლ. ამპ.

კატეგორია:

დამატებითი ინფორმაცია

11.00

ᲛᲡᲒᲐᲕᲡᲘ ᲞᲠᲝᲓᲣᲥᲪᲘᲐ