ეუფორბიუმ კომპოზიტუმი ად უს. ვეტ. / Euphorbium compositum ad us. vet. 5.0 მლ. ამპ.

კატეგორია:

ᲡᲠᲣᲚᲘ ᲐᲜᲝᲢᲐᲪᲘᲐ

17.56

ეუფორბიუმ კომპოზიტუმი ად უს. ვეტ. / Euphorbium compositum ad us. vet. 5.0 მლ. ამპ.

კატეგორია:

დამატებითი ინფორმაცია

17.56

ᲛᲡᲒᲐᲕᲡᲘ ᲞᲠᲝᲓᲣᲥᲪᲘᲐ