ვერატრუმ ჰომაკორდი / Veratrum-Homaccord 1.1 მლ. ამპ.

კატეგორია:

ᲡᲠᲣᲚᲘ ᲐᲜᲝᲢᲐᲪᲘᲐ

8.01

ვერატრუმ ჰომაკორდი / Veratrum-Homaccord 1.1 მლ. ამპ.

კატეგორია:

დამატებითი ინფორმაცია

8.01

ᲛᲡᲒᲐᲕᲡᲘ ᲞᲠᲝᲓᲣᲥᲪᲘᲐ