თირეოიდეა კომპოზიტუმი / Thyreoidea compositum 2.2 მლ. ამპ.

კატეგორია:

ᲡᲠᲣᲚᲘ ᲐᲜᲝᲢᲐᲪᲘᲐ

14.00

თირეოიდეა კომპოზიტუმი / Thyreoidea compositum 2.2 მლ. ამპ.

კატეგორია:

დამატებითი ინფორმაცია

14.00

ᲛᲡᲒᲐᲕᲡᲘ ᲞᲠᲝᲓᲣᲥᲪᲘᲐ