კაუსტიკუმ კომპოზიტუმი / Causticum compositum 2.2 მლ. ამპ.

კატეგორია:

ᲡᲠᲣᲚᲘ ᲐᲜᲝᲢᲐᲪᲘᲐ

10.00

კაუსტიკუმ კომპოზიტუმი / Causticum compositum 2.2 მლ. ამპ.

კატეგორია:

დამატებითი ინფორმაცია

10.00

ᲛᲡᲒᲐᲕᲡᲘ ᲞᲠᲝᲓᲣᲥᲪᲘᲐ