კოლხიკუმ კომპოზიტუმი / Colchicum compositum 2.2 მლ. ამპ.

კატეგორია:

ᲡᲠᲣᲚᲘ ᲐᲜᲝᲢᲐᲪᲘᲐ

11.00

კოლხიკუმ კომპოზიტუმი / Colchicum compositum 2.2 მლ. ამპ.

კატეგორია:

დამატებითი ინფორმაცია

11.00

ᲛᲡᲒᲐᲕᲡᲘ ᲞᲠᲝᲓᲣᲥᲪᲘᲐ