კორტიზონ-ინელი / Cortison-Injeel 1.1 მლ. ამპ.

კატეგორია:

ᲡᲠᲣᲚᲘ ᲐᲜᲝᲢᲐᲪᲘᲐ

6.86

კორტიზონ-ინელი / Cortison-Injeel 1.1 მლ. ამპ.

კატეგორია:

დამატებითი ინფორმაცია

6.86

ᲛᲡᲒᲐᲕᲡᲘ ᲞᲠᲝᲓᲣᲥᲪᲘᲐ