მაგნეზიუმ-მანგანუმ-ფოსფორ-ინელი / Magnesium-Manganum-phosphoricum-Injeel 1.1 მლ. ამპ.

კატეგორია:

ᲡᲠᲣᲚᲘ ᲐᲜᲝᲢᲐᲪᲘᲐ

9.50

მაგნეზიუმ-მანგანუმ-ფოსფორ-ინელი / Magnesium-Manganum-phosphoricum-Injeel 1.1 მლ. ამპ.

კატეგორია:

დამატებითი ინფორმაცია

9.50

ᲛᲡᲒᲐᲕᲡᲘ ᲞᲠᲝᲓᲣᲥᲪᲘᲐ