მაგნეზიუმ-მანგანუმ-ფოსფორ-ინელი / Magnesium-Manganum-phosphoricum-Injeel 1.1 მლ. ამპ.

კატეგორია:

ᲡᲠᲣᲚᲘ ᲐᲜᲝᲢᲐᲪᲘᲐ

10.45

მაგნეზიუმ-მანგანუმ-ფოსფორ-ინელი / Magnesium-Manganum-phosphoricum-Injeel 1.1 მლ. ამპ.

კატეგორია:

დამატებითი ინფორმაცია

10.45

ᲛᲡᲒᲐᲕᲡᲘ ᲞᲠᲝᲓᲣᲥᲪᲘᲐ