ნატრიუმ პირუვიკუმ-ინელი / Natrium Pyruvicum-Injeel 1.1 მლ. ამპ

კატეგორია:

ᲡᲠᲣᲚᲘ ᲐᲜᲝᲢᲐᲪᲘᲐ

11.00

ნატრიუმ პირუვიკუმ-ინელი / Natrium Pyruvicum-Injeel 1.1 მლ. ამპ

კატეგორია:

დამატებითი ინფორმაცია

11.00

ᲛᲡᲒᲐᲕᲡᲘ ᲞᲠᲝᲓᲣᲥᲪᲘᲐ