ნატრიუმ პირუვიკუმ-ინელი / Natrium Pyruvicum-Injeel 1.1 მლ. ამპ

კატეგორია:

ᲡᲠᲣᲚᲘ ᲐᲜᲝᲢᲐᲪᲘᲐ

12.10

ნატრიუმ პირუვიკუმ-ინელი / Natrium Pyruvicum-Injeel 1.1 მლ. ამპ

კატეგორია:

დამატებითი ინფორმაცია

12.10

ᲛᲡᲒᲐᲕᲡᲘ ᲞᲠᲝᲓᲣᲥᲪᲘᲐ