პლაცენტა კომპოზიტუმ ჰეელი / Placenta compositum Heel 50 ტაბ.

კატეგორია:

ᲡᲠᲣᲚᲘ ᲐᲜᲝᲢᲐᲪᲘᲐ

28.94

პლაცენტა კომპოზიტუმ ჰეელი / Placenta compositum Heel 50 ტაბ.

კატეგორია:

დამატებითი ინფორმაცია

28.94

ᲛᲡᲒᲐᲕᲡᲘ ᲞᲠᲝᲓᲣᲥᲪᲘᲐ