პლაცენტა კომპოზიტუმ ჰეელი / Placenta compositum Heel 50 ტაბ.

კატეგორია:

ᲡᲠᲣᲚᲘ ᲐᲜᲝᲢᲐᲪᲘᲐ

31.80

პლაცენტა კომპოზიტუმ ჰეელი / Placenta compositum Heel 50 ტაბ.

კატეგორია:

დამატებითი ინფორმაცია

31.80

ᲛᲡᲒᲐᲕᲡᲘ ᲞᲠᲝᲓᲣᲥᲪᲘᲐ