სტაფილოკოკუს ინელი / Staphylococcus-Injeel 1.1 მლ. ამპ.

კატეგორია:

ᲡᲠᲣᲚᲘ ᲐᲜᲝᲢᲐᲪᲘᲐ

სტაფილოკოკუს ინელი / Staphylococcus-Injeel 1.1 მლ. ამპ.

კატეგორია:

დამატებითი ინფორმაცია

ᲛᲡᲒᲐᲕᲡᲘ ᲞᲠᲝᲓᲣᲥᲪᲘᲐ