ტესტის კომპოზიტუმი / Testis compositum 2.2 მლ. ამპ.

კატეგორია:

ᲡᲠᲣᲚᲘ ᲐᲜᲝᲢᲐᲪᲘᲐ

7.54

ტესტის კომპოზიტუმი / Testis compositum 2.2 მლ. ამპ.

კატეგორია:

დამატებითი ინფორმაცია

7.54

ᲛᲡᲒᲐᲕᲡᲘ ᲞᲠᲝᲓᲣᲥᲪᲘᲐ