ტონზილა სუის-ინელი / Tonsilla suis-injeel 1.1 მლ. ამპ.

კატეგორია:

ᲡᲠᲣᲚᲘ ᲐᲜᲝᲢᲐᲪᲘᲐ

11.00

ტონზილა სუის-ინელი / Tonsilla suis-injeel 1.1 მლ. ამპ.

კატეგორია:

დამატებითი ინფორმაცია

11.00

ᲛᲡᲒᲐᲕᲡᲘ ᲞᲠᲝᲓᲣᲥᲪᲘᲐ