ცერებრუმ სუის-ინელ ფორტე / Cerebrum suis-Injeel forte 1.1 მლ. ამპ.

ᲡᲠᲣᲚᲘ ᲐᲜᲝᲢᲐᲪᲘᲐ

11.00

ცერებრუმ სუის-ინელ ფორტე / Cerebrum suis-Injeel forte 1.1 მლ. ამპ.

დამატებითი ინფორმაცია

11.00

ᲛᲡᲒᲐᲕᲡᲘ ᲞᲠᲝᲓᲣᲥᲪᲘᲐ