ცერებრუმ ტოტალის სუის-ინელი / Cerebrum totalis suis-Injeel 1.1 მლ. ამპ.

ᲡᲠᲣᲚᲘ ᲐᲜᲝᲢᲐᲪᲘᲐ

12.10

ცერებრუმ ტოტალის სუის-ინელი / Cerebrum totalis suis-Injeel 1.1 მლ. ამპ.

დამატებითი ინფორმაცია

12.10

ᲛᲡᲒᲐᲕᲡᲘ ᲞᲠᲝᲓᲣᲥᲪᲘᲐ