ცერებრუმ ტოტალის სუის-ინელი / Cerebrum totalis suis-Injeel 1.1 მლ. ამპ.

ᲡᲠᲣᲚᲘ ᲐᲜᲝᲢᲐᲪᲘᲐ

11.00

ცერებრუმ ტოტალის სუის-ინელი / Cerebrum totalis suis-Injeel 1.1 მლ. ამპ.

დამატებითი ინფორმაცია

11.00

ᲛᲡᲒᲐᲕᲡᲘ ᲞᲠᲝᲓᲣᲥᲪᲘᲐ