ჰიპოფიზის სუის-ინელ ფორტე / Hypophysis suis-Injeel forte 1.1 მლ. ამპ.

კატეგორია:

ᲡᲠᲣᲚᲘ ᲐᲜᲝᲢᲐᲪᲘᲐ

11.00

ჰიპოფიზის სუის-ინელ ფორტე / Hypophysis suis-Injeel forte 1.1 მლ. ამპ.

კატეგორია:

დამატებითი ინფორმაცია

11.00

ᲛᲡᲒᲐᲕᲡᲘ ᲞᲠᲝᲓᲣᲥᲪᲘᲐ