ვიტამინ B12-ინელი / Vitamin B12-Injeel 1.1 მლ. ამპ.

კატეგორია:

ᲡᲠᲣᲚᲘ ᲐᲜᲝᲢᲐᲪᲘᲐ

12.10

ვიტამინ B12-ინელი / Vitamin B12-Injeel 1.1 მლ. ამპ.

კატეგორია:

დამატებითი ინფორმაცია

12.10

ᲛᲡᲒᲐᲕᲡᲘ ᲞᲠᲝᲓᲣᲥᲪᲘᲐ