სანატური მაგნიუმი

ᲡᲠᲣᲚᲘ ᲐᲜᲝᲢᲐᲪᲘᲐ

91.41

სანატური მაგნიუმი

დამატებითი ინფორმაცია

91.41

ᲛᲡᲒᲐᲕᲡᲘ ᲞᲠᲝᲓᲣᲥᲪᲘᲐ