ჰერპეს ზოსტერ-ნაზოდი-ინელი / Herpes zoster-Nasode-Injeel 1.1 მლ. ამპ.

კატეგორია:

ᲡᲠᲣᲚᲘ ᲐᲜᲝᲢᲐᲪᲘᲐ

8.80

ჰერპეს ზოსტერ-ნაზოდი-ინელი / Herpes zoster-Nasode-Injeel 1.1 მლ. ამპ.

კატეგორია:

დამატებითი ინფორმაცია

8.80

ᲛᲡᲒᲐᲕᲡᲘ ᲞᲠᲝᲓᲣᲥᲪᲘᲐ